Debatt Svar till Jan Andersson (C), ”Vad ska läggas ned på sjukhuset i Västervik”

Vill man misstolka något, ja då misstolkar man. Jan Andersson vilseleder länets invånare om att majoriteten har en plan att lägga ner verksamhet vid Västerviks sjukhus och istället förlägga denna till Länssjukhuset i Kalmar. Ingenting kan vara mera fel.

Sjukhuset i Västervik är ett mycket framgångsrikt sjukhus. Så framgångsrikt att det har korats till Sveriges bästa sjukhus i sin kategori. Den landstingsplan majoriteten presenterade under förra veckan innehåller en satsning på en palliativ enhet vid Västerviks sjukhus, något som är mycket efterlängtat. Det kommer även byggas nya lokaler för neonatalvården samtidigt som det under de kommande åren kommer en miljardinvestering för nya psykiatrilokaler. Detta finns som sagt med i landstingsplanen men detta väljer Jan Andersson att helt utelämna.

Den skrivning Jan Andersson hänvisar till riktar sig till patienter med cancersjukdom. Det är patienter som redan idag behandlas på Länssjukhuset och i landstingsplanen ges ett uppdrag att se över möjligheten att förenkla resorna för dessa patienter. En förbättring av dagens vård och definitivt ingen försämring.

Det är trist när den politiska debatten landar ner i något som inte är sant. Som oppositionsföreträdare har man givetvis rätt och även skyldigheten att kritisera majoriteten när man anser att denna handlat fel. Men att hitta på och skapa en oro är inte seriöst. Jag och majoriteten kan garantera att verksamheten vid Västerviks sjukhus är tryggad och ska utvecklas än mer positivt.