Under kommunfullmäktige måndagen den 27/11 togs frågan om VA-taxan upp. Som sedan bjuder var det givetvis en höjning det handlade om. Hur ser det då ut med detta i Västervik?

Sedan 2012 har taxan höjts med cirka 45 procent, till vilket vi måste lägga en "ränta-på-räntan-effekt", vilket ger en höjning på 51 procent. Med ökade momskostnader innebär det för medborgarna en ökning till 61 procent. 61 procent på fem år, det är inte lite det!

För ett normalhushåll i villa innebär detta att kostnaderna ökat från 6 700 kronor per år till 10 787 kronor per år. Vi hyresgäster får alltid smaka på de höjda taxornas konsekvenser i form av hyreshöjningar. Först höjs taxan, sedan hyran. På detta vis ökar man levnadskostnaderna för oss kommunmedborgare.

Vilka argument har då framförts för detta?

Man har för att få igenom dessa höjningar pekat på att man inom samma bolag (Västervik Miljö och energi), med samma tjänstemän och politiker (som alltid med fingrarna i syltburken), misskött underhållet av ledningsnätet under lång tid. Att detta är sant, är utan tvekan sant.

Inom nuvarande ekonomi, har man sagt att läckaget (idag 25 procent) av rent vatten skall minska. Hur har man lyckats med detta?

Tänk 25 procent, det är inte lite det heller. Samtidigt som vi på somrarna har bevattningsförbud ovan jord vattnar vi bort var fjärde liter vatten under jord – dag som natt, året runt.

Socialisterna - Välfärdspartiet yrkade avslag till ytterligare höjning av taxan. Vi kan inte se någon anledning att öka kommunmedborgarnas levnadskostnader samtidigt som man redan har en överdebitering på 10 miljoner kronor.

Ta rätt på läckaget av rent vatten istället - om inte för att spara vatten, så pengar - det bryr sig ju kommunens höga herrar ändå om.