Debatt Vänsterpartiet var det enda parti som sa nej till en förlängning av flygplatsen. När andra flygplatser i vårt närområde läggs ner, kunde vi inte se någon rimlig förklaring i att Västervik skulle bygga ut.

Någon bjöd in ett antal personer från landstinget för att argumentera för en flygplatsutbyggnad men ingen minns riktigt vem som stod för inbjudan!

Vi köpte inte argumentet om att ambulansflyg skulle rädda livet på fem – tio personer varje år. Vid kontakter med andra personer på Västerviks sjukhus fick vi svaret att en helikopter är mer prioriterad.

Ingen nämnde vid detta tillfälle att ambulansflyg endast skulle kunna använda flygplatsen under sommarhalvåret. Inga handlingar visar på detta även om det nu efteråt påstås att vi fått den informationen. Detta skulle innebära att nyfödda med behov av vård i Lund eller på annat specialistsjukhus, endast får födas den tid på året då ambulansflyg kan starta och landa i Västervik.

För att det skulle gå snabbare att bygga ut flygplatsen efter att ett beslut tagits, lät kommunens tjänstemän utföra en slutavverkning av skog, mer än ett år i förväg. Man slutavverkar inte skog i ung ålder och detta var skog som möjligtvis var färdig för gallring. När bilden på avverkningen visades i tidningen ställdes frågan i kommunstyrelsen. Svaret var att det var vanlig skogsskötsel. En senare tagen flygbild visar att det är exakt samma plats som banan byggs ut på.

Den 28 mars skriver Miljöpartiet att alla vet att de är emot flyg. Varför röstade ni inte emot förslaget om förlängd flygplats? Varför avstod ni från att delta i beslutet? Ni hörde precis som vi att samtliga partier, utom Vänsterpartiet, var för en förlängning av banan och för några partier hägrade en framtid med reguljärflyg. Vi hörde aldrig att ni tog upp riskerna för centralortens vattentäkt, sjön Hjorten.

Vad hade kunnat förstöra er roll som majoritetsparti om ni hade röstat nej till en förlängning? Är piskan så hård att ni endast på interna möten får ha en egen åsikt? Det hade varit mer rakryggat att rösta nej när beslutet skulle tas än att efteråt, med facit i hand, säga att ni var emot.

Nu när en granskning är gjord har vi alla kunnat höra att hela projektet byggde på en önskan från Björn Ulvaeus. Tänk om demokratin hade fått råda och alla hade fått den rätta informationen. Då hade vi haft 10 miljoner kvar att använda till kommunens kärnverksamheter. Om det sedan krävs ytterligare 15 miljoner för att iordningställa de första 800 metrarna så måste pengar tas från någon annan planerad investering, som troligen är mycket viktigare och banan blir ändå inte fullgod för det flyg som Björn Ulvaeus önskar.