Debatt SVT har inför julen sänt programserien ”Köttets lustar”. Henrik Schyffert ser över sitt liv som köttätare ur flera perspektiv. Äter jag för mycket kött undrar Henrik? Hans son Limpan svarar ”Ja” med eftertryck.

Men den intressanta underliggande frågan är hur vår höga köttkonsumtion påverkar samhället.

Det bästa i "Köttets lustar" var när Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien, sa att ”kollektiva problem kräver kollektiva lösningar”. På vanlig svenska betyder det att allvarliga samhällsproblem kräver att våra politiker tar det ansvar som de fick när de valdes och vidtar åtgärder.

En ny rapport från investerarnätet Fairr gör bedömningen att kött inom fem till tio år kommer att beskattas. Grundaren av Fairr, Jeremy Coller, säger till The Guardian att om politiker tar hänsyn till de verkliga kostnaderna för fetma, diabetes, cancer, influensa samt klimatförändringar och antibiotikaresistens, så är ett skifte från subventionering till beskattning av kött oundviklig – på samma sätt som flera länder redan beskattar socker, kol och tobak. Detta är nödvändigt för att kunna implementera det globala klimatavtal som slöts i Paris 2015.

En rapport från Oxford, publicerad förra året i Proceedings of National Academy of Sciences, visar att en global övergång till växtbaserad kost kan spara 700 – 1000 miljarder dollar per år i minskade sjukvårdskostnader.

Om vi ska kunna pressa ner köttkonsumtionen krävs betydligt mer radikala åtgärder än att Limpan lyckas utverka ett vegetarianlöfte av sin pappa Henrik Schyffert.

Världsnaturfonden, Djurens Rätt och Svensk mat- och miljöinformation vill att Sverige antar mål om att köttkonsumtionen ska halveras till 2030.

Nästa år är det valår. Tyvärr är det inte en långsökt gissning att Henrik Schyfferts utmärkta program kommer att vara fullkomligt bortglömt när svenska politiker slåss om väljarnas gunst.

Men det parti som vågar gå till val på en kött- och mjölkskatt, vegonorm i offentlig verksamhet samt statliga köttinformationskampanjer motsvarande Pantamera, kommer att kamma in många miljövänners röster som i en liten ask.