Debatt Svar på Jakob Styrenius ledare den 26 augusti.

Det är roligt att se att vi är flera som engagerar oss i utvecklingen av Västerviks stadskärna! Jag vill bara i denna ledare tydliggöra två saker: syftet med fastigheten och hur vi tänker kring dess utformning.

Den tänkta nybyggnationen planeras i hörnet av Kvarngatan och Rådhusgatan. Här vill vi skapa lokaler som är skräddarsydda för våra framtida kundmöten. I den planerade fastigheten lägger vi stor vikt vid att bidra till samhällsnytta, tillväxt och en hållbar stadsutveckling. Vår tanke är att fastigheten ska användas på flera olika sätt, under dygnets alla timmar. Därför planerar vi att placera kontor, hyresrätter och ett café i fastigheten. På detta sätt bidrar vi till ökad trygghet, nya arbetsplatser i stadskärnan, nya centrala hyresrätter, samt tillgång till handel och service.

Artikelbild

| Visst kan det byggas här, men argumenten för husens höjd är märkliga, tycker ledarskribenten.

Eftersom tomten har en begränsad markyta behövs höjd i fastigheten för att kunna uppnå ovan nämnda funktionsblandning och de positiva effekter den medför. Vår vision är att binda ihop denna tomt med Västerviks stadskärna genom att skapa en attraktiv, levande och trygg stadsdel med ständig mänsklig närvaro. Detta vill vi åstadkomma genom att bygga hyresrätter ovanför kontorslokalerna. Att bygga bostäder har således inget ekonomiskt syfte för oss utan är ren samhällsnytta i form av både ökad trygghet och bostadsförsörjning. Det råder bostadsbrist på centrala hyresrätter.

Det finns ännu ingen skiss på fastighetens utformning. Men vi arbetar aktivt och målmedvetet för att vår vision av fastigheten ska harmonisera med de kulturvärden som gör Västervik unikt. Vi ser det också som en självklarhet att den färdiga fastigheten ska vara miljöcertifierad enligt den senaste tekniken.

I fråga om gestaltningen av fastigheten vill vi identifiera och tydliggöra den röda tråd som löper mellan dåtid, nutid och framtid för oss som bolag och Västervik som stad. Samtidigt är det viktigt att belysa att städer ständigt har varit föremål för utveckling och dynamik genom tiderna, så även Västervik. Detta går också hand i hand med de hejarop vi fått av västerviksborna: ”bygg, men bygg snyggt”.

Låt mig ta ett exempel. Nu, tio år efter att vi flyttat in i LF-huset på Kvarnholmen i Kalmar, kan vi konstatera att byggnationen av fastigheten blev startskottet för en förtätning av det omliggande kvarteret som medfört positiva synergieffekter i form av bostäder, lokaler och butiksytor. Dessa erfarenheter gör oss trygga i att det inte behöver finnas något motsatsförhållande mellan ett kulturhistoriskt riksintresse och att bygga nytt. Tvärtom.

Det som är bra för Västervik, är bra för oss. Vi ägs av våra kunder, nästan tre fjärdedelar av invånarna i Västervik. Vår ambition är att kunna fortsätta att verka i hjärtat av Västervik, nära våra kunder och ägare, i en ny fastighet som harmoniserar med Västerviks kulturvärden och har tillräckligt med ytor för att tillföra genuin samhällsnytta ur flera olika aspekter. För att vi tror på Västervik och vill fortsätta att växa i och med staden.