Debatt Det har hänt en del i Västerviks kommun de sista åren. En del bra, men också en hel del mindre bra. Vissa tveksamheter har till och med redovisats i nationell television. Därför måste vi nu se om vårt hus och bygga upp förtroendet för våra politiker igen.

Tjustpartiet anser att det för detta behövs en radikal förändring i det politiska livet i Västerviks kommun. Vi måste ha ärliga och hederliga politiker i vår ledning, helt fria från vänskapskorruption och egen agenda. Politiker som också har koll på kommunens tjänstemän och arbetar för medborgarnas bästa.

Det som avgör detta är hur ni medborgare röstar den 9 september när ni går till valurnorna.

Är ni nöjda med hur kommunen skötts så rösta på de som haft makten och deras stödpartier.

Om inte, så sök er hemvist i något av de mindre oppositionspartierna som jag tror skulle kunna tillföra mycken kunskap, vilja och engagemang och i en samskapande och pragmatiskt anda tillsammans forma en fin framtid för oss här i hela Västerviks kommun.