Vilken regering får Sverige efter 2018 ? Det enda vi med säkerhet vet är att det blir en koalitionsregering. I media diskuteras många alternativ. Löfven har sedan länge argumenterat för blocköverskridande samverkan Detta skulle utesluta Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt avvisar bestämt all regeringssamverkan med borgerliga partier och dessa likaså med (V).

Allianspartierna har hittills talat sig varma för en kommande alliansregering men sprickan mellan partierna är stor och än så länge är skillnaden i synen på migrationspolitiken stor särskilt mellan Moderaterna och Centern. I den frågan står (M) och (S) varandra närmare.

Alla allianspartier har hittills uttalat sig för en alliansregering som första alternativ. Men då måste man före valet utforma ett gemensamt alternativ, vilket i sin tur bidrar till att sudda ut den egna partiprofilen.

Sverigedemokraterna har sagt att man kommer att blockera valet av varje statsministerkandidat som inte är beredd at ge (SD) inflytande över kommande regeringspolitik. Allianspartiernas svar är att de inte kommer att ge (SD) inflytande. Några dagar senare meddelade SD-ledaren Åkesson att han ser (M) som en naturlig samarbetspartner och att innehållet i kommande regeringsdeklaration avgör ställningstagandet.

Om Alliansen inte får regeringsuppdrag har liberal- och centerledarna uttalat sig för koalition, främst mellan Alliansen och S och– om detta inte

går – mellan S och främst L och C. Det senare alternativet tilltalar sannolikt Löfven mest. Då är det inte troligt att (S) vill lämna från sig statsministerposten.

Miljöpartiet är ett exempel på att små partier ensamma har svårt att göra sig gällande i samverkan med ett många gånger större parti. Det blir lättare om några mindre samverkar tillsammans med ett större och om dessutom de ideologiska skillnaderna inte är så stora.

Liksom i hela Europa är väljarna lättrörliga och det gäller särskilt Alliansens väljare. De för väljarna viktiga migrations- och integrationsfrågorna, lag och ordning och bostadspolitiken kan avgöra vilka som får förtroendet att bilda regering efter valet 2018.