Debatt Alliansens besked är tydligt: Vi vill leda Landstinget i Kalmar län och den nya regionen tillsammans. Vi har presenterat en gemensam valplattform som ska ligga till grund för detta, givet att vi får förtroendet. Under valrörelsen genomför vi gemensamma kampanjaktiveter och syns ihop i andra sammanhang.

Under tolv år i opposition har vi kommit varandra nära och trivs bra tillsammans. Våra fyra partier har en gemensam värdegrund och står på individens sida mot byråkrati, systemtänkande och kollektivism. Vi förenas i tanken om individens frihet, förmåga och okränkbara värde.

Därför kan vi börja genomföra vår politik direkt efter valet.

På andra sidan finns inget lag för väljarna att ta ställning till. S, MP och V är tre ganska olika partier. När företrädaren för ett parti vill öppna upp stängda vårdplatser, tycker företrädaren för ett annat att det finns för många vårdplatser. När ett av partierna hyllar privata utförare, säger företrädaren för ett annat parti att läkarna som driver mottagningen drivs av girighet och borde förbjudas att verka. Och så kan man fortsätta.

De rödgröna styr visserligen landstinget tillsammans, men de har inte presenterat någon gemensam politik eller sagt att de vill fortsätta tillsammans efter valet. Det de ändå lyckades få ihop gemensamt, budgetriktlinjerna, har beskrivits som en lång önskelista som blandar stort och smått, utan prioriteringar och färdplan. De rödgröna har i år dessutom kritiserats av revisorerna för att deras budget har låg trovärdighet och inte fungerar som styrinstrument.

Våra motståndare gör inte heller några gemensamma utspel eller kampanjer ihop under valrörelsen. Det är nästan som om de inte vill synas ihop. De verkar kort sagt inte ha tänkt igenom vad de ska göra, eller med vem. Då blir startsträckan längre innan man kommer igång efter valet och politiken man slutligen lyckas kompromissa fram blir sällan bra.

I ett läge där landstingets ekonomi är i fritt fall, vårdköerna har mångdubblats och notan för hyrpersonal rusar i höjden är det ett oansvarigt agerande.

Vår politik fokuserar på att öka tillgängligheten till vård i hela länet. Vi har skarpa förslag som ger kortare vårdköer, fler vårdmottagningar och bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Vi har en politik för den nya regionen, som ska ansvara för den regionala utveckling, med inriktning på att förbättra näringslivsklimatet, rusta upp infrastrukturen och stärka kompetensförsörjningen i länet. Allt för att skapa ett livskraftigt län och få mer gemensamma resurser.

Situationen kan jämföras med två äktenskap: Ett där parterna trivs ihop, gärna går ut tillsammans och gör upp planer för framtiden. Och ett där parterna i hemlighet är missnöjda med varandra, drömmer sig bort till något bättre och lever separata liv. Vilket par skulle du lita på och ha förtroende för?

Landstinget i Kalmar län behöver ett nytt ledarskap som tar ansvar för sjukvården och länets framtid. Rösta på ett Alliansparti den 9 september!