Debatt Vinst är ett begrepp som provocerar. Många tolkar det som att sko sig på andras bekostnad.

Verkligheten är den motsatta.

Innebörden av vinst beror på företagsform. I enskild firma är det samma sak som innehavarens lön. Principen är att företagaren betalar skatt och egenavgift på överskottet i verksamheten. Det går att bygga upp en buffert för framtiden, men följden blir att man rullar en skatteskuld framför sig, vilket allt för ofta leder till ett elände när verksamheten avslutas.

Av det skälet väljer flertalet heltidsverksamma företagare aktiebolag. Formellt är företaget och företagaren skilda juridiska personer. Företagarens lön räknas som en kostnad, inte som vinst, och det går att på ett tryggare sätt bygga upp reserver i företaget. Varför jag skriver formellt är att inkassobolag skapat en praxis om utvidgat företrädaransvar när ägare, styrelse och verkställande ledning är samma person. Det slår delvis ut skyddet.

Nackdelen är att aktiebolag kräver ett aktiekapital, numera lägst 50 000 kr. Även här missuppfattar många vad det handlar om. Aktiekapitalet är inget som betalas in till någon myndighet utan blir bolagets eget kapital. Det är en lagstadgad säkerhetsbuffert som skyddar företagaren och som kan användas för att köpa inventarier.

Aktiekapitalet måste hållas intakt och om mer än hälften förbrukas, är bolaget konkurspliktigt. (Ja, jag vet att det egentliga kravet är att upprätta kontrollbalansräkning). Enda sättet att hålla uppe aktiekapitalet och skapa reserver är att redovisa vinst, betala bolagsskatt och återföra pengarna till bolaget. Utan vinst går bolaget i konkurs.

Kunskapen om vinst är inte särskilt spridd. Inte ens politiker som kritiserar vinster tycks förstå att de genom sin argumentation ifrågasätter företagares rätt till lön och propagerar för villkor som driver företag i konkurs.