Insändare Hur vi mår och hur länge vi lever är till stora delar en klassfråga. Det finns fortfarande stora skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, bostadsort och om man har ett arbete eller inte. Att det är så kan vi i Vänsterpartiet aldrig acceptera. Rätten till bästa möjliga hälsa ska gälla alla – inte bara vissa. Det är något som vi aldrig kompromissar omkring.

I veckan infaller den internationella Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day. I år är temat för dagen Tobak och hjärtsjukdomar. Syftet är att upplysa om sambandet mellan tobaksbruk och olika hjärtsjukdomar, som stroke, men även att påverka politiker att ta frågan på allvar. I Landstinget Kalmar län tar vi frågan på största allvar och har satt det ambitiösa målet att bli ett tobaksfritt län 2025.

Det är ett mål med ett tydligt klassperspektiv. Skillnader i hälsa finns visserligen kvar även om faktorer som exempelvis tobaksanvändning sorteras bort. Men det går inte att bortse från att det är mycket vanligare att avlida i hjärt-kärlsjukdom bland de med lägre social klass, eller att en lågutbildad arbetare röker i större utsträckning än en högt utbildad tjänsteman gör.

Landstingets arbete med tobaksavvänjning har gjort att chanserna att få ett liv med bättre hälsa har ökat för många. För mig är det självklart att ingen ska avstå från stöd för att bli tobaksfri på grund av kostnaden. Därför är det viktigt för mig att från i år så är besök hos tobaksavvänjare avgiftsfria för alla länets invånare. Alla ska ha möjlighet att få hjälp att bli tobaksfri. Det är en klassfråga.