Insändare Restiden mellan Västervik/Gamleby och Linköping måste förkortas. Detta genom att vi satsar på väg 35, där delen mellan Gamleby och Överum redan nu är rak och fin och delen mellan Åtvidaberg och Linköping är på gång. Återstår alltså sträckan mellan Överum och Åtvidaberg, 33 kilometer som verkligen slingrar sig igenom landskapet. Denna relativt korta del skulle för en relativt måttlig investering kunna förbättras och breddas och bli till en 90 km/tim väg med viltstängsel.

I en utredning av samhällsbyggnadsenheten i Västervik beräknas det att det kostar 1,5 - 2 miljarder att göra sträckan till 2+1-väg och då få köra 100 km/tim. Men vi anser att då de övriga delarna inte har denna standard så behöver inte delen Överum till Åtvidaberg det heller. En uträtad, breddad och viltstängslad 90-väg räcker gott.

Om man i samband med denna förbättring också lägger en kulvert innehållande högspänningskablar för transport av el, elkablar för regional användning, elkablar för snabbladdningsstationer utefter vägen, dricksvattenledning, avloppsledning och fiber så kan kostnaden för vägen också fördelas på fler intressenter.

Ja men Tjustbanan då, säger en del. Järnvägen måste väl ha en framtid? I detta fall så är det tyvärr inte så. Tjustbanan anlades för cirka hundra år sedan och har därför en sträckning som i dessa tider inte är tidsenlig. Inte heller har banan den kvalitet som krävs för att förkorta restiden.

Antalet resenärer är också allt för lågt och banan är inte heller elektrifierad, vilket ger dålig driftekonomi och stor miljöpåverkan i nuvarande skick. Underhållet av banan och banvallarna har under åren också varit eftersatt vilket gör att staten och Trafikverket inte är intresserade av att investera i eventuell upprustning och ser alltså ingen framtid för banan.

Så vi Tjustbor får nog bita i det sura äpplet. Tjustbanan har haft sin tid och vi måste nu satsa på väg 35 till Linköping. Och om sedan också entreprenörerna för busstrafiken tillhandahåller moderna, bekväma och eldrivna bussar och det också startas bilpooler med 9-sitsiga elbilar för arbets- och studiependlare så blir både miljön och resenärerna vinnare.