Insändare Elevhälsan ska arbeta förebyggande för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och ska ge rätt stöd i rätt tid.

Elevhälsan ska ha tydliga mål, tydligt ledarskap och där olika professioners kulturer – såsom skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger med flera – utvecklas i samarbetet med övrig skolpersonal. Elevhälsan ska ha ett samlat förhållningssätt och ”dra åt samma håll” genom att samverka tvärprofessionellt mellan de olika yrkeskategorierna. Att endast sätta in psykologer i skolan löser inte problemen. Varje vecka ska elevhälsan finnas på varje skola i kommunen och eleverna ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom max 24 timmar, en elevhälsogaranti.

Elever med särskilda behov behöver få ett starkt professionellt stöd i särskilda undervisningsgrupper för att klara skolan och få godkända betyg.

Ett exempel i Sverige som jobbat enligt ovanstående modell är Malmaskolan i Köpings kommun. Där har samtliga elever i årskurs 9 de senaste åren gått ut med godkända betyg, tillräckliga för att komma in på gymnasiets yrkesprogram eller för högskoleförberedande studier.

Vi kristdemokrater tycker att detta arbetssätt vore något för vår kommun att jobba efter. Målet är en likvärdig elevhälsa i hela Västerviks kommun där alla elever blir sedda och får det stöd de behöver.