Insändare Public service, det vill säga Sveriges radio och tv, har hittills haft en egen och fristående finansiering genom licensavgiften. Därmed har verksamheten kunnat vara helt oberoende av de olika samhällsfunktioner som de haft att granska och bevaka.

I den nu avslutade valrörelsen har ledande politiker uttryckt missnöje över hur mediet fullgjort sin uppgift och bland annat anfört att ”public service måste granskas hårdare....”

Det är då illavarslande att radio- och tv-program i framtiden ska vara beroende av finansiering genom skattemedel som alltså missnöjda politiker kan börja peta i!