Insändare Moderaternas ”Plan för ett starkare Sverige” missar att hela sjukförsäkringssystemet måste göras om. Det går inte att möta människor med psykisk ohälsa utifrån de gamla stelbenta reglerna. Det räcker inte att utförsäkra människor om samhället inte står redo att möta deras behov och förutsättningar för att komma tillbaka till arbetslivet.

För att uppnå självständighet efter långvarig sjukdom kan människan behöva hjälp av andra. Slutmålet att ha ett arbete och egen försörjning är inte bara ett mål för att få fler skattebetalare, det har också andra värden som att få tillbaka sin makt över sitt egna liv, vara en del av en gemenskap, känna sig behövd och bidra.

Först och främst kan vi inte ha en lagstiftning som mer eller mindre bygger på att alla har en fast anställning mellan klockan 8 till 17 och arbetar 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Det är utifrån denna mall halv- och delsjukskrivningar fungerar. En modern sjukförsäkring måste anpassas till hur arbetsmarknaden ser ut.

Den stela sjukförsäkringen gör det svårt för dem som har viss arbetsförmåga, men inte tillräcklig för att ta ett heltidsjobb, att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden oavsett sysselsättningsgrad.

I dagens försäkringssystem riskerar framför allt den utan fast anställning, eller den som måste byta yrke på grund av hälsoskäl att fastna i långa heltidssjukskrivningar och arbetsträning som inte leder någonstans. Vi måste öppna upp alla kontaktytor med arbetsmarknaden.

Många unga drabbas av psykisk ohälsa. De är fortfarande i fasen då de ska utbilda sig och förankra sig på arbetsmarknaden. Utbildning är en genväg till jobb. Det måste finnas en möjlighet att studera på halvfart och ha en del sjukpenning och en del CSN.

Hela samhället kan inte bygga på att det är heltid eller inget alls som gäller. Då fastnar människor i system och försörjning av sjukpenning. Vi måste ha ett system som möjliggör att människor kan delta på arbetsmarknaden i den grad som arbetsförmågan tillåter.

Om Moderaterna vill bygga ett starkare Sverige, så måste de ha en bättre plan för sjukskrivningarna. Detta är inte bara en fråga om statsfinanserna, utan vad det innebär för människor som fastnar i system och statistik.