Insändare För drygt ett år sedan lämnade Kristdemokraterna in en motion till kommunen där vi ville slopa begränsningen av antalet fria besök vid kommunens återvinningsstationer.

För oss är det självklart att det måste vara enkelt att göra rätt, och därmed ska Västerviks kommun, likt länets andra kommuner, inte begränsa hur många gånger man får besöka återvinningsstationen utan kostnad. Kristdemokraterna vill att det inte ska kosta extra att besöka återvinningsstationerna.

Under senaste kommunfullmäktige kom svaret på vår motion. Till vår besvikelse tillgodoser man inte vårt krav utan nöjer sig med att utöka antalet besök för privatpersoner, antalet fria besök för företagare utökas inte. Systemet som idag finns, där antalet fria besök är begränsat, innebär att ett kort skall tas med och registrering ske vid varje besök, detta för att kunna göra rätt och medverka till återvinning. Vilken byråkrati! Vi kristdemokrater vill inte att detta skall få fortsätta.

I motionen yrkade vi vidare på att öppettiderna skulle ses över. Detta för att fler ska ges möjlighet att besöka återvinningsstationerna och då kan ökade öppettider behövas. Som exempel har Målserums avfallsanläggning kommunens bästa öppettider. Här finns skillnad på öppettider mellan sommar och vinter. Exempelvis under vintertiden är det öppet till klockan 18:00 måndag och torsdag och till klockan 16:00 tisdag, onsdag och fredag samt lördag jämna veckor till 13:00. Att förvirring om öppettiderna lätt kan uppstå är lätt att förstå. I jämförelse kan vi ta Färjestadens återvinningsstation där det året om är öppet till 19:00 måndag-torsdag och till 16:00 fredag-söndag.

Kristdemokraterna vill att kommunen ska hjälpa, stötta och underlätta för privatpersoner, företag, sommarboende, turister och besökare istället för att begränsa och försvåra vardagen. Modellen vi har idag är krånglig och omodern. Det är dags att skrota den!