Insändare Västervik ska vara en cykelvänlig stad. Visst är den väl det och det är helt ok att det anläggs nya cykel-/gångvägar men det gäller också att underhålla de befintliga.

Om vi ser till de befintliga cykel-/gångvägarna så är de i ett så bedrövligt skick att det nästan behövs njurbälte på vissa sträckor. Varför ska vi som valt cykeln som färdmedel behöva titta hela tiden på vart vi cyklar? Hade det varit en bilväg så hade det åtgärdats omgående.

Uppmaningen till kommunen är: gör något åt våra cykel-/gångvägar för de är i ett bedrövligt skick.