Genom bättre kunskaper innan och vid en intervju kan chanserna ökas dramatiskt. Till exempel att lära ut ett rejält handslag och uppriktigt bemötande. Läsa på om arbetsplatsen innan. Sök eventuella Youtubeklipp om platsen och försök få din bild om hur det fungerar. Detta är självklara saker för vissa. Jag tycker det är Arbetsförmedlingens skyldighet att lära ut dessa betenden och även vi föräldrar kan hjälpa att försöka lära ut hur viktigt det första bemötandet och kunskaper om arbetsplatsen är.