Insändare Är det så svårt med en alternativ överfart över Gamlebyviken? I ett medborgarförslag har en privatperson skissat på en förbindelse till över G-viken.

Man undrar till att börja med, varför tidningen inte visar förslaget i bild. Det finns många som är intresserade av vad som händer kring frågan ”ännu en förbindelse över G-viken”.

Kommunen verkar inte ta frågan på allvar. Man låter tjänsteman avfärda frågan. Samtidigt ger man ett uppdrag, att titta över trafiksituationen i området. Man vet att den här frågan återkommer då och då och man kan förstå varför. Behöver man då verkligen titta över trafiksituationen, man är ytterst medveten om frågan.

Frågan är då varför gör man inget åt situationen? Man vet att det om något år kommer att finnas minst 100 bilar till på Norrlandssidan. Alla dessa byggen som är på gång, bland annat golfbanan som bygger 70 till 100 nya bostäder. Dessa genererar minst 100 bilar, de ska också kunna känna sig trygga om en situation uppstår.

Man vet också att det är trångt, s-kurvor som är svåra att ta. Ett möte mellan en långtradare och bil är många gånger ett stort problem som genererar köer. Vi har en klaffbro som vi inte vet om den är funktionsduglig när den behövs. Är det så att maskinrummet tidvis står under vatten? I sådant fall finns där en stor felkälla.

Att problemen är störst under sommaren, det förstår väl alla. Men vi som bor på andra sidan behöver förbindelsen året runt. Även vintertid med snö, blåst och kyla som ställer till kaos.

Hur en överfart ska se ut finns många ideer om: bro, tunnel, linfärja. Det spelar ingen roll vilket det blir, bara det blir en.