Insändare Är det ingen som märker att barn och ungdomar till stor del har ”tagit över” makten i vårt samhälle?

Att inte fostra sina barn att kunna skilja på rätt och fel eller att lära dem sociala koder och hur man behandlar varandra är att grundligt svika sina barn.

Barnen ska lära sig av sina föräldrar, förberedas för vuxenlivet . Då älskar man verkligen sina barn.

I dag styr barnen nästan helt sina föräldrar. Man ska lyssna på barnen men man måste våga vara vuxen med barnen och vara konsekvent. Våga sätta ner foten när barnen börjar ”ta över” hemma. Ni ska vara barnens bollplank och visa ”rätt väg” när barnen börjar spåra ur. Ge äkta kärlek istället för att dalta och klema bort i tid och otid. Det är inte barnens fel utan föräldrarnas fel som låtit barnen fostra sig själva. Till er som känner er träffade av mitt inlägg vill jag bara säga: Ni har svikit era barn grundligt.