Insändare Svar på Karin Kasselstrands insändare den 23 februari angående olyckan vid plankorsningen i Kolsebro.

Ännu en insändare där det inte framgår att vägtrafikanter har skyldighet att stanna vid plankorsning med stopplikt. Det är ojuste att ställa krav på andra när man själv inte gör sin plikt. Försvarar inte Trafikverket men det som nu gäller är stopplikt och eget ansvar.

Din fråga: vem blir nästa offer? Svaret har ni själva. Det är ju inget nytt för er som bor utmed järnvägen att tåg kan komma, då krävs det mer uppmärksamhet. Ett godståg skulle till Västervik. Mellan Falerum och Kolsebro såg lokföraren en bil komma mot plankorsningen med oförminskad hastighet. Med panikbromsning och ett kraftigt dammoln stannade bilen cirka en meter från spåret. Det var inte slut med detta utan samma bil passerade, strax efteråt, utan att stanna vid plankorsningen till Uppsalebo.

Bilföraren var i dödsfällan två gånger. Sådana här fall är tyvärr inte ovanliga för lokförarna. Lokförarna får vara med om tillbud och tragiska olyckor. Jag får uppfattningen att ni tror er vara ansvarsbefriade vid plankorsningar i och med att ni inte stannar.

Du har förslag för att få bort olyckorna. Bygg om eller lägg ner järnvägen. Första förslaget är en stor önskan men att lägga ner järnvägen för att vägtrafikanterna inte gör sin plikt och tar ansvar vid passering vid plankorsningar – en sådan tanke är mycket låg.

Centerpartiet vill ju satsa på järnvägstrafik. I Östergötland sa inte partierna ett enhälligt nej till att rusta upp Stångdals-/Tjustbanorna. Dina partikollegor i region Kalmar – Anders Åkesson, Karin Helmersson, Ingela Nilsson Nachtweij – säger att Stångådals-/Tjustbanorna är väldigt viktiga för oss. Men är man centerpartist och äger ett bussbolag sympatiserar man inte med partikollegorna i frågan utan går för egen vinning. Att ersätta järnvägstrafiken med buss och flytta ut den på vägarna där är det tillräckligt med olyckor. (I skrivande stund bussolycka med 63 ungdomar gick av vägen och välte i Härjedalen).

Lek inte med era liv, vi har bara ett och det går inte att kopiera.