Insändare Antalet människor som omkommer i den svenska trafiken minskar, vilket är mycket glädjande. För hög fart och rattfylleri är de främsta orsakerna till olyckor där människor dör eller skadas svårt. Skulle medelhastigheten i trafiken minska med en kilometer i timmen beräknas cirka 25 människoliv sparas varje år. Skulle rattfylleriet upphöra skulle ungefär tre gånger så många liv sparas.

Trots att det totala antalet människor som omkommer i trafiken minskar, så minskar inte rattfylleriolyckorna. I Sverige genomförs det 12 000 rattfyllerikörningar varje dygn. De flesta förstår att låta bilen stå dagen efter att man druckit alkohol, men alla gör inte det, dessvärre.

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för dödsfallen i rattfylleriolyckor 2017 beräknas till 3,78 miljarder kronor. Det är mer än vad regeringen har fördelat till myndigheterna Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys, tillsammans.

I den organisation jag arbetar, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, går vi till jobbet varje dag med ett tydligt mål: ”Ingen ska dö av rattfylleri”. Våra medlemmar arbetar ideellt för att öka trafiksäkerheten i Sverige med extra fokus på att minska rattfylleriet. Ditt bidrag kan vara att förhindra att påverkade människor kör iväg med sitt fordon, ring Polisen och larma om du inte lyckas förhindra en fyllekörning och framförallt, kör inte själv ”dagen efter”. Tillsammans kan vi göra trafiken ännu säkrare.