Insändare Vi vill skapa ett Sverige där du tryggt kan röra dig fritt, hålla hand med vem du vill och öppet kunna visa din kärlek. Där du kan lita på en bra skola, trygg sjukvård och en god service på äldre dagar, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi moderater har politiska förslag och en reformvilja som gör det möjligt. Vi tar tag i Sverige.

Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller i äldreomsorgen på grund av sexuell läggning. Därför jobbar vi för att fler kommuner och regioner ska ta fram hbtq-strategier och också jobba med utbildningar och fler hbtq-certifiering av skolor och till exempel ungdomsmottagningar. Vi förväntar oss också att alla kommuner som Moderaterna är med och styr tar ett ansvar för detta.

Hbtq-personer är en riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa och självmord. Undersökningar visat att unga hbtq-personer ofta riskerar att må sämre än andra och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar eller diskriminering i skolan eller på fritiden. Detta måste också motverkas. Här finns tydliga förslag från Moderaterna som ordentligt ska korta väntetiderna för barn och unga och förbättra tillgången på skolsköterskor och kuratorer.

Vi vill också göra det lättare att bilda familj. Vi vill att Sverige också inför möjlighet till surrogatmoderskap under reglerade former, samt att förtydliga lagstiftningen för de familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige. Vi vill skriva om familjelagstiftningen i Sverige och göra den helt könsneutral vilket underlättar kraftigt för bland lesbiska par som skaffar barn eller transpersoner som blir föräldrar

Vi tar också tryggheten på största allvar - allvar – oavsett vem du älskar. En politik som en gång för alla tar kampen mot hedersförtrycket på största allvar och gör allt för att få bort det. En tuff politik mot hatbrott. En politik som ser individer och på riktigt står upp för allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – lika för alla