Insändare Varför finns nomineringsgruppen Centerpartiet med i kyrkovalet?

Det är fullt möjligt för intresserade att bilda en nomineringsgrupp i kyrkovalet. Men drivkraften måste vara att det finns ett intresse för det kyrkliga arbetet.

Det intresset finns hos många medlemmar i Centerpartiet. Sedan många år är våra medlemmar engagerade och aktiva i församlingar, pastorat, stift och på nationell nivå.

Ibland sprids en bild av att de förtroendevalda bestämmer vad som ska sägas i predikstolen. Så är det inte, det finns tydliga ränsdragningar mellan de anställda och förtroendevaldas uppgifter.

En del av uppdraget som förtroendevald är att fördela resurser som måste finnas för att våra präster ska kunna sköta sitt arbete.

Ansvar ska också tas för våra kyrkor och andra byggnader, kyrkogårdar, anställda, internationellt och diakonalt arbete, hjälp i flyktingfrågor, administration med mera.

Vi behöver demokratiskt valda förtroendevalda som tar detta uppdrag på ett ansvarsfullt sätt.

Många centerpartister och centerkvinnor är beredda att ta detta ansvar. Vi kan det, vi är vana vid det. Därför finns vi också med som nomineringsgrupp i kyrkovalet.

De grundvärderingar som ligger till grund i vår ideologi bär också i den kyrkliga verksamheten:

Alla människors lika värde

Lokalt engagemang

En kyrka för alla / en välkomnande öppen folkkyrka

Kulturansvaret

Ordning och reda

Tusentals centerpartister är delaktiga i detta arbete runt om i hela Sverige.

Vi står upp för en öppen och välkomnande kyrka.

Våra valsedlar till pastorat, stift och kyrkomöte finns i alla vallokaler.

Gå och rösta! Du får kryssa tre kandidater!