Insändare ”Det är lättare att bygga ett starkt barn än att laga en trasig vuxen” säger ett ordspråk. Men hur kan ett barn byggas upp och utvecklas, och vem ska göra det?

Jag som mamma och lärare anser att samarbete mellan föräldrarna och skolan kan bygga starka generationer. Dessutom anser jag att utbildning bygger på att var och en själv tar ansvar.

Via läxor kan eleverna byggas upp och utveckla kunskap. Barnen i grundskolan måste lära sig ta ansvar själva när de studerar lite hemma. Det är läxor som kan stärka elevernas inlärning. Hemuppgifter behövs för att föräldrar ska få insyn i sina barns skolarbete. Min åsikt är att läxan på ett lämpligt sätt fungerar som en bro mellan skolan och hemmet. Då föräldrarna vet och kan sammanfatta vad eleven har lärt sig i skolan. Det är viktigt att de samarbetar med skolan. Dessutom kan läxorna stärka inte bara elevens inlärning, det kan också stärka relationerna inom familjen.

En undersökning vid 44 grundskolor kom fram till att eleverna i tredje klass behöver hjälp i hemmet via läxor. Läxor har en positiv påverkan på elevens utveckling, tyckte 71 procent av lärarna i undersökningen.

Å andra sidan säger en del av föräldrarna att det är skolans ansvar att alla elever ska få tillräckliga kunskaper. Att läxor inte regleras i skollagen eller nämns i läroplanen. Dessutom skapar läxor onödig stress för eleven och det kan finnas ensamstående föräldrar som inte hinner hjälpa. Kanske vet inte alla föräldrar hur uppgifterna ska lösas.

Jag hävdar ändå att läxor är en bro mellan lärare och föräldrar och ska leda till starka barn som ska bygga vårt samhälle.

Slutligen citerar jag Plutarchuss mening: ”Hjärnan är inte skepp som ska fyllas på utan en eld som ska tändas”.