Livskvalitet varje dag är Västerviks vision!

Låt oss lyfta Västervik tillsammans och pröva nya förslag utifrån innehåll istället för utifrån vilket parti förslagen kommer.

Vi kommer exempelvis att behöva starkare enighet kring förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården tillsammans med landstinget, så kallad folkhälsa. En betydande del av den vård som landstinget erbjuder beror på sömnrubbningar, kostrelaterade sjukdomar, bristfällig motion och ensamhet. Vi ska bli bra på att leva upp till vår vision, livskvalitet varje dag. Om detta sköts väl gör vi en klimatinvestering inom kost och motion. Då krävs det att man kan släppa på prestigen och kunna samarbeta om sakfrågor

Låt oss också tillsammans bygga fler smultronställen liknande badet vid Slottsruinen, så kommer Västervik att bli en enda reklampelare för bygden genom nöjda Västerviksbor.

Vi ska ha en bra välfärd, bra kollektivtrafik under utbyggnad och göra hela kommunen delaktig.

Livskvalitet varje dag är slagkraftigt.