Insändare Tjustpartiet har på sitt program flera punkter som handlar om medborgarnas möjligheter att påverka politiken genom olika former för direktdemokrati, exempelvis genom införande av medbestämmande medborgardialoger och folkomröstningar. En annan viktig fråga vi vill föra fram är att kommunen skall börja lyssna och ta till sig av all den sakkunskap och erfarenhet som finns hos dem som arbetar inom den kommunala verksamheten, som barnomsorgen.

Det har tidigare varit möjligt att lämna in medborgarförslag. Att det varit ett omtyckt sätt att påverka visar statistiken, 2016 fick kommunen in 38, och 2017 61 medborgarförslag. Sedan den här möjligheten försvann och man införde e-förslag har det endast kommit 15 sådana förslag. 9 av dem är pågående och 6 är avslutade.

Vad är det då för skillnad med e-förslag mot tidigare medborgarförslag? Först måste den som vill lämna ett förslag registrera sig på en speciell sida hos kommunen. För detta krävs att man har dator med internetuppkoppling. Sidan är inte lätt att hitta på kommunens hemsida vilket försvårar för många att registrera sig. Många kan inte alls göra detta eftersom man saknar dator. För att förslaget man lämnat skall hamna på politikernas bord krävs det minst 20 underskrifter av andra som tycker förslaget är bra.

Har man inte dator och skulle vilja lämna in ett förslag till kommunen blir det betydligt krångligare. Det går fortfarande att skriva sitt förslag på vanligt papper och skicka eller lämna det direkt till kommunen där man får hjälp med att registrera sig och att lägga in förslaget på sidan för e-förslag. Även underskrifter kan lämnas in skriftligen, för detta krävs en speciell blankett som finns hos kommunen. Tyvärr kan man ju inte gå in och se hur många underskrifter man fått eftersom man inte har tillgång till dator.

Tjustpartiet anser att införandet av e-förslag är att begränsa kommuninnevånarnas möjligheter att påverka och ett ingrepp i den demokratiska processen eftersom inte alla har lika förutsättningar att lämna in förslag.