Insändare Svar till till Anders Södergren och Jacob Hoffsten (SV) i VT 5/9:

Det är intressant att ni väcker frågor och stödjer Vänsterpartiets föreslagna frågor om bland annat sextimmars arbetsdag och nu kring vinster i välfärden. Det enda som skiljer er från ett etablerat parti är att ni beter er som ett ungdomsförbund, det vill säga ni säger att man ska ha och det finns endast svart eller vitt på skalan. Vi gjorde likadant när vi gick med i Vänsterpartiet som unga.

Numer har vi på fråga efter fråga använt oss av begreppet nudging långt innan det blev trendigt. Det innebär att man hellre än att inte få något alls begär lite mindre och får igenom detta eller lite av detta samtidigt som vi som parti växer. Summan är att vi som parti växer och därmed ökar vårt inflytande.

Det som förvånar är att erfarna vuxna lägger sin röst på er, när ni är så svart-vita och därmed inte får igenom någon politik. Politikens olika områden är så komplicerade i dag, så att det finns inga enkla lösningar och att man hela tiden måste parera inom andra områden för att få verkliga förändringar.

Det går däremot att ändra var man lägger sin röst ända fram till valdagen och i vallokalen.