Insändare Svar till Jon Sjölander (M), "Nyckeln är svenska språket", i VT 11/6

Vi Sverigedemokrater tycker det är glädjande om Moderaterna i Västervik nu har börjat närma sig eller ta efter delar av vår invandrings- och integrationspolitik. Massinvandringen och därtill hörande problemområden som integration, ökande kriminalitet, resursproblem i skolan och vården, bristen på bostäder, problemen på arbetsmarknaden är tveklöst vårt största samhällsproblem under många år framöver.

Vi har förespråkat en restriktiv invandringspolitik. Vi har alltså inget ansvar för den situation som idag uppstått. Det har däremot Moderaterna genom Fredrik Reinfeldt och alliansregeringens katastrofala politik. Fortfarande står Moderaterna bakom en omfattande asyl- och anhöriginvandring till Sverige.

Här i Västervik verkar dock Moderaterna nu alltså ha närmat sig Sverigedemokraternas syn då det gäller behovet av bättre svenskkunskaper för de nyanlända, både män och kvinnor. SD anser att den mest värdefulla insats kommunen kan göra för integrationen är att genomdriva en effektiv och professionell utbildning i svenska, som ska vara obligatorisk. Vi måste finna nya vägar för att ge dem nödvändiga svenskkunskaper.

SD har i 2019 års budget föreslagit en kraftig satsning, 8 miljoner kronor, på förbättrad och effektiviserad svenskundervisning för invandrare. Vi ser fram emot att få Moderaternas stöd för detta förslag.