Insändare Sverige har en nationell trygghetskris. Polismyndigheten rapporterade nyligen att det finns runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella nätverk i de utsatta områdena runt om i landet. De områden där läget är särskilt allvarligt blir också fler. Polisens resultat är bristfälliga. Ett stort antal brottsanmälningar leder inte till att någon person ställs till ansvar och vanligt folk får inte upprättelse.

Samtidigt känner sig var tredje kvinna i Sverige otrygg i sitt eget bostadsområde. Vi möts också av återkommande rapporter om att sexuella ofredanden och övergrepp har ägt rumt på offentliga platser, såsom nöjesfält och festivaler.

Det är uppenbart att Sverige behöver mer av lag och ordning. Flera insatser är nödvändiga och det omgående.

Först och främst måste vi förstärka svensk polis. Sverige ska ha minst 25 000 poliser. Det kräver mer resurser men även att fler poliser väljer att stanna i yrket. Polislönerna måste höjas och blåljuspersonalen måste få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Polisen behöver också en ny ledning. Rikspolischefen har inte klarat av att vända utvecklingen.

Straffen ska skärpas. Vårt samhällskontrakt bygger på att den som begår brott också ska ta konsekvenserna och mötas av ett straff som motsvarar det allvar och den kränkning som brottet inneburit, främst för den drabbade men också för samhället. Straffen bör skärpas bland annat för vapenbrott och en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande, bör införas som leder till strängare straff. Utvisning på grund av brott ska också kunna ske i fler fall än i dag.

Vi måste även öka tryggheten brett och se till att fler brott klaras upp. För detta är övervakningskameror ett viktigt verktyg. Därför behöver vi förenkla och utöka möjligheterna till kameraövervakning. Polisen måste till exempel själva få avgöra om kameror ska få sättas upp på särskilt brottsutsatta och strategiskt viktiga platser, i dag måste de i stället ansöka om tillstånd från en annan myndighet. Det är inte rimligt.

Regeringen tar inte sitt ansvar för att bryta trygghetskrisen. Stefan Löfven och Anders Ygeman försöker prata bort problemen och deras satsningar på polisen har varit helt otillräckliga.

Vi kan vända utvecklingen och se till att vi har trygghet att lita på i hela landet, men då måste vi agera. Moderaterna kommer alltid att prioritera lag och ordning. Vi ska bryta trygghetskrisen, se till att polisen fungerar och att samhället håller ihop.