Insändare Landsbygdsspartiet skriver i VT 5/8 att människor tappat förtroendet för politiker och att det finns ett ökande politikerförakt. Detta vill man stävja genom att anta en uppförandekod för samtliga förtroendevalda i partiet. Detta är ett utmärkt initiativ. Tjustpartiet har också funderat i dessa banor och här är vårt förslag på ett politikerkontrakt, ett slags hederskodex för politiker.

Vi skall visa respekt för var och ens åsikter, känslor, tankar och värderingar och sträva efter det goda samtalet där alla blir lyssnade på, hörda och sedda.

Vi måste också vara beredda på att utmana egna åsikter genom att söka sammanhang där man möter andra erfarenheter.

Viktigt är också att visa varandra en uppriktig uppmärksamhet i samtalet och förutsätta att den andre vill något gott och är förnuftig.

Samtidigt måste vi vara öppna med vad vi tänker och känner och vilka värderingar och erfarenheter som ligger till grund för dessa våra uppfattningar.

Dessa riktlinjer kommer efter hand som vi lär oss tillämpa dem att ge oss bättre samtal och än bättre kan vi sedan också skaffa oss nya perspektiv och samskapa nya bra lösningar. Därmed har vi etablerat en ny och mer förtroendeingivande politisk kultur.