Smålandsnyheterna angav, att cancervården vid Västerviks sjukhus ej ska förändras. Gott, att förnuftet får råda.

Arbetssättet vid psykiatrin måste däremot förändras – om förnuftet får råda. Inte en vårdskandal till.

Ingen södra infart byggs, om förnuftet får råda.

Beakta klimatförändringen, låt förnuftet få råda. Det är allvar nu.

Köp svensk mat – låt bönderna leva.

Rösta rätt på söndag. Låt förnuftet få råda.