Insändare Posk – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Posk finns i samtliga församlingar i Södra Tjusts pastorat: Gladhammar-Västrum, Hallingeberg-Blackstad, Hjorted, Misterhult, Törnsfall och Västervik. De som valt att ställa upp för Posk i valet är engagerade i det lokala församlingslivet och väl förankrade i kyrkans liv och verksamhet.

Vi inom Posk vill att kyrkan ska vara öppen, närvarande och ge hopp och framtidstro till människor oavsett ålder och bakgrund. Vi vill att kyrkan ska vara en gemenskap som är välkomnande och som vågar brottas med de frågor som vi bär på. Med den kristna tron som grund ska kyrkan respektera varje människa.

Under de kommande fyra åren vill vi framför allt satsa på följande områden:

• Barn- och ungdomsverksamheten med spännande och intressanta aktiviteter, sång- och musik och skön gemenskap med den kristna tron i centrum.

• Att finnas till hands för den som behöver det i olika livssituationer genom en satsning på diakoniverksamheten.

• Att erbjuda levande och innehållsrika gudstjänster som möter människors behov.

• Att erbjuda ett rikt utbud av sång-, musik- och kulturupplevelser med öppna och tillgängliga kyrkor.