Insändare Föräldrar med barn på Marieborgsskolan vill ha en matsal så att barnen skall slippa att äta sin skollunch i klassrummet. Det är obegripligt att det fortfarande är så här. Med dagens krav på god hygien för att bland annat minska smittspridning, så borde man prioritera en skolrestaurang på Marieborg så att barnen där får samma möjligheter som barnen på övriga skolor.

Det finns ett förslag på en utbyggnad som bland annat ska inrymma den efterlängtade matsalen. Förslaget är än så länge bara en idéskiss från Bostadsbolaget. Inget är spikat men det som vi har bestämt är vilka funktioner vi vill ha, säger nämndens ordförande. Det har skett i samråd med skolledning, personal och en grupp föräldrar.

Man kan inte tillgodose behoven i befintlig byggnad, så det måste till en utbyggnad. Sedan kommer vi till nästa hinder, en ny detaljplan måste tas fram och det är väl inget konstigt med det. Problemet i vår kommun att det alltid tar så lång tid när något skall förändras och det beror på att kommunens organisation blir så trögstyrd, då vi har både förvaltningar och bolag. Det blir för många kockar, det tar tid och det blir dyrare. Konsekvensen av detta blir att många ärenden dras i långbänk och det finns ingen som riktigt tar tag i det.

Jag har tittat på hur många barn som i nuläget går på skolorna Marieborg (316), Brevik (324), Skogshaga (233) och Ljungberga (176).

Det man skulle kunna göra är att ändra upptagningsområdena för dessa skolor. Man skulle då minska antalet barn på Marieborgsskolan och på så sätt kunna frigöra yta inne i skolan och där inne skulle man kunna bygga en skolrestaurang.

Man skulle också kunna göra att några av dem blir lågstadieskolor, exemplevis Marieborg och Ljungberga, och att Brevik och Skogshaga blir mellanstadieskolor. Det finns mycket bra statistik att tillgå för att kunna hitta en bra lösning på detta.

Det som man också skall ha med sig i detta är att man redan är trångbodda på Ljungbergaskolan och att det finns planer på att bygga till Skogshagaskolan. Det är viktigt att man tar ett helhetsgrepp, för att hålla byggkostnaderna nere.

Det är givetvis viktigt att detta görs i samråd med skolpersonal och föräldrar.

Westerwikspartiet, partiordförande