Insändare När det nu skall byggas nya bostäder i Västervik, vilket är positivt för kommunens utveckling och framtida tillväxt. Det är därför viktigt att man använder sig av ny teknik, vilket man bland annat gör i Helsingborg. Där kommer spillvattnet och matavfallet att källsorteras och behandlas i en helt ny anläggning i ett stort stadsförnyelseprojekt.

Det pågår också en förstudie i kommunen, inför en kommande mycket stor och kostsam investering, en ny grundvattentäkt i kommunen vid Edsåsen/Helgenäs, alltså drygt 50 kilometer från Västervik.

Som kommuninvånare och politiker ville jag därför ha mer kunskap om detta, så därför var jag och lyssnade på informationen om kommunens vattenförsörjningsplan i kommunhuset.

Jag fick lära mig lite om mycket, men det var så pass mycket att jag både inser och anser att den viktigaste investeringen för framtiden för oss som bor i kommunen och kommer att bo här i framtiden är att se till att vi redan nu säkerställer att det finns tillgång till dricksvatten även om 50 år också. Detta är en investering, som kommer att kosta någonstans mellan 500–1 000 miljoner kronor.

Men innan detta kan vara klart och i drift så måste det vidtas andra åtgärder redan nu, det kan då handla om att vi minskar vår vattenförbrukning redan idag, att man slutar upp att spola i toaletten med dricksvatten och istället använder regnvatten, att taxan för vatten baseras på hur mycket varje enskilt hushåll förbrukar och att man redan nu börjar fondera pengar för denna stora investering.

Men det kommer inte att räcka med detta för att finansiera projektet, utan det kommer också att krävas en höjning av kommunalskatten.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste alla hushålla med det bättre.

Jag ser detta som den viktigaste investeringen i nutid och för vår framtid, mångt mycket viktigare än vad en södra infart är ur ett miljöekonomiskt perspektiv.