Då jag sedan länge drivit frågan hur förkastligt kommunens räntederivat är för kommunens ekonomi kan jag nu bara konstatera att alla partier utom Westervikspartiet är helt tysta i frågan även inför valet.

Däremot har man tidigare livligt debatterat huruvida en ändring av Koggen skulle kosta mer eller mindre än 30 000 kronor.

Vid omläggning av räntepolitiken från Riksbankens sida hösten 2008 har derivaten kostat kommunen åtminstone 40 miljoner extra per år, det vill säga 400 miljoner de senaste tio åren.

Vill vi ha det så här även i framtiden? Ta ställning för en så här viktig ekonomisk fråga. Kräv av partier och politiker att de engagerar sig i frågan. Politikerna bör peka ut riktningen och ej låta ledande tjänstemän bestämma i så stora och viktiga ekonomiska frågor.