Insändare Svar till ”Okänd patient” om ”Den eländiga sjukvården i VT 6/12.

”Okänd patient” skriver ”Det finns för mycket snack om sjukvården och ingen verkstad alls. Även läkarkåren har alltför många inkompetenta medlemmar”. Vidare skriver ”Okänd patient” om de enorma väntetiderna och vårdköerna som skadar patienterna både fysiskt och psykiskt.

Jag är glad över att jag inte behövt använda mig av sjukvården i någon större omfattning men har ändå viss erfarenhet. För några veckor sedan var vi på en utlandsresa. Då uppstod ett ”ljusfenomen” i mitt vänstra öga. Efter landning på morgonen ringer jag ”min” hälsocentral som säger att jag ska ringa till ögonmottagningen. Sköterska säger att jag är välkommen direkt.

”Jamen jag är i Stockholm” svarade jag. ”Hinner du hem till kl. 15?”, är sköterskans svar.

Då är jag på sjukhuset och möts av en synnerligen vänlig ST-läkare. Han ger mig hur mycket tid som helst och förklarar noggrant vad han ser och vad han misstänker. För säkerhets skull kallar han in en mer erfaren kollega för att han också ska göra sin bedömning. Beslutet är att återkomma nästa vecka då jag möts av samma vänliga sköterska och de två lika kompetenta läkarna. En tredje läkare genomför en laserbehandling, för att stoppa en begynnande näthinneavlossning. Allt detta under en tidsrymd av knappt tre timmar – strålande effektivt utfört!

Min fru, som tyvärr inte fått vara lika frisk som jag, har också bara positiva erfarenheter av sjukvården i Västervik. Först en bröstcancer för tio år sedan, med efterföljande noggranna uppföljningar och uppmuntrande uppmaningar att, ”det är bara att du ringer om du undrar över något”.

Vid alla dessa tillfällen har all sjukvårdspersonal, både vid Trädgårdsgatans vårdcentral, sjukhusets akutmottagning, medicin- och kirurgavdelningar, agerat synnerligen tillmötesgående och genom sitt professionella handlade gjort ett utmärkt jobb, så sluta hacka på sjukvården, den är i världsklass