Insändare Skattepengar ska gå till den verksamhet de är avsedda för, det ska gälla både offentliga och privata utförare. Sverige är extremt och det enda landet i västvärlden som tillåter vinst inom skattefinansierad skolverksamhet.

I regeringsställning höll de borgerliga delvis med om att skattepengar inte ska delas ut som vinster i skatteparadis. De har nu svängt och ställt sig på samma sida som de företag som vill kunna fortsätta jaga snabba vinster.

De borgerliga partierna har valt ett högt tonläge i debatten, samtidigt som de saknar svar på grundläggande frågor om hur kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och välfärden fortsatt ska finnas där för alla när de behöver den. Istället är det oreglerat vinstuttag och skattesänkningar som gäller.

De gör detta i ett läge när vi istället behöver utveckla den svenska modellen. För att vi fortsatt ska kunna vända utvecklingen i skolan och stärka välfärden, krävs att varje skattekrona används till det som den är ämnad för.

Arbetet med att stoppa vinstjakten i välfärd och skola går därför vidare. Olika sektorer kan komma att behöva olika lösningar, men skattebetalarnas pengar ska gå till vad det avsedda för.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att lägga ett lagförslag senare i höst. Sedan är det upp till de borgerliga partierna att visa om de är villiga att samarbeta för att svenskarnas skattpengar ska gå till att stärka välfärd och skola eller inte.