Debatt Landstingsrådet från Västervik Lena Segerberg (S) hävdar i VT 15 mars att kirurgisk cancervård på Västerviks sjukhus sköts bäst genom ett givande och tagande. Att Segerberg och den rödgröna landstingsmajoriteten ämnar bidra till att sjukhuset mister en mycket väl fungerande verksamhet står utom allt tvivel. Kirurgisk behandling av mag-tarmcancer sker bäst på annat håll får vi veta. Tveksamheter råder dock hur eftervården skall organiseras och skötas på ett för patienten bra sätt.

Tyvärr är tagandet här en process att avlöva Västerviks sjukhus och givandet att berika något annat sjukhus. Lena Segerberg kan inte redovisa vad som skulle opereras istället men förutsätter att så skulle bli fallet. Grunden är en utredning för att koncentrera viss kirurgisk vård till speciella centra grundat på tanken att stor operationsvolym medför bättre operationsresultat. Överläkaren och verksamhetschefen Magnus Fröstorp redovisar att just Västerviks sjukhus uppvisar mycket goda resultat i de nationella kvalitetsregister där den kirurgiska verksamheten redovisas. Därvid kan Lena Segerberg och dom rödgröna inte beslås med en alltför djupgående om ens någon kunskap inom området eller att den rödgröna majoriteten ser till skattebetalarnas bästa.

Man måste rimligen ha tillit till den egna lokala professionen, i det här fallet den egna verksamhetschefen, och inte ifrågasätta kompetensen att ge en riktig bedömning av sjukhusets operationsresultat. Till de ekonomiska besparingar som S, MP och V nu räknar in i och med nedskärningarna kommer att sjukhuset i övrigt hotas. Kirurgkliniken får rekryteringssvårigheter. Andra kliniker drabbas likaledes samt även att möjligheten till samarbete, konsultationer över klinikgränser begränsas vilket är en stor styrka på Västerviks sjukhus. Samarbetet ger en effektiv, rationell kostnadseffektiv vård och allt för patientens bästa. Primärvårdens verksamhet som är grunden i vården kommer att drabbas i och med minskad lokal tillgänglighet på sjukhusspecialister vilket blir konsekvensen av rekryteringssvårigheter.

Utrednings- och behandlingsresurserna inom mag-tarmområdet måste bevaras likaväl som hela Västerviks sjukhus och primärvården måste värnas. Under ledning av Lena Segerberg och övriga inom S, MP och V har landstingets ekonomi underminerats, primärvården havererat och nu hotas också Västerviks sjukhus. Fakta talar för sig själva och länets skattebetalare är värda en kompetent politisk majoritet och inte det maktfullkomliga ideologiskt rödgröna moras som är ett hot mot den egna verksamheten.Det måste vara nog att slåss emot cancer och för sin egen överlevnad utan att behöva vara motarbetad av den rödgröna landstingsmajoriteten.