Vänsterpartiet går i sin artikel i VT 7/9 till svaromål mot Socialisterna Välfärdspartiet men utan att diskutera sakfrågan. Vi lämnar de osakliga påhoppen därhän och går direkt till det viktiga.

Vänsterpartiet hävdar att vi skulle ta efter dem, inget kunde stämma sämre. Vänsterpartiet accepterar dels kommunallagens balanskrav, dels ingår V i den finanspolitiska överenskommelsen stiftad 2016 tillsammans med S, C, Mp, Kd, L och M. Överenskommelsen innebär en stram finanspolitik, att saten ständigt ska ha ett överskott på 0,33 % av BNP över en konjunkturcykel. Detta innebär i praktiken fortsatta nedskärningar av vård skola och omsorg.

V talar sig varma för kompromissande, att kompromissa med medborgarnas behov av vård skola och omsorg är främmande för oss. Att kompromissa med detta och acceptera den rådande ekonomiska politiken är ödesdigert då det lämnar fältet fritt för yttersta högern, SD och Alternativ för Sverige, som då framstår som det enda systemkritiska alternativen medborgarna.

Vi behöver en ny ekonomisk politik med jämlik fördelning av samhällets resurser och mer till skola vård och omsorg - inte mer av den nyliberala ekonomiska politiken som V är en del av.

V bjuder in Vänsterpartiet till offentlig debatt på Stora torget på lördag 12:00 för att debattera med oss.

Jacob Hoffsten

Socialisterna - Välfärdspartiet