Insändare Svar till Thomas Kronståhl och Marcus Fridlund i VT 18/8

I VT skriver Thomas Kronståhl och Marcus Fridlund att moderaterna och socialisterna har "absurda påståenden och lögner" angående nedskärningar i Barn- och Utbildningsnämndens budgetar för åren 2019 till och med 2021.

Detta har föranlett mig att ta reda på budgetfakta om de båda stora nämnderna Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden:

Barn- och Utbildningsnämnden (i miljoner kronor):

Budget 2019: 832, 541. Sparuppdrag: 8,410.

Budget 2020: 850,263. Sparuppdrag: 17,083.

Budget 2021: 870,454. Sparuppdrag: 26,048.

Budgetökningen består i huvudsak av löneökningar med 2,5 %, volymjusteringar och riktade statsbidrag med cirka 50 miljoner kronor per år.

Socialnämnden (i miljoner kronor):

Budget 2019: 884, 990. Sparuppdrag: 8,933.

Budget 2020: 907,616. Sparuppdrag: 18,191.

Budget 2021: 929,869. Sparuppdrag: 27,757.

Budgetökningen består i huvudsak av löneuppräkningar med 2,5 % och volymjusteringar på grund av ett ökande antal pensionärer.

Denna budget ställde samtliga partier sig bakom utom Vänsterpartiet och Socialisterna. Rätt skall vara rätt!

Jag konstaterar att målsättningen skall vara Sveriges bästa skolkommun. Hur man skall nå detta med dessa kontinuerliga sparuppdrag väntar jag och många med mig svaret på. Jag noterar också att rektorerna degraderats från pedagogiska ledare till enbart chefer.

Jag noterar också att våra äldre och personalen på våra särskilda boenden farit väldigt illa denna heta sommar. Hur tänker man komma tillrätta med denna dåliga boende- och arbetsmiljö?

Jag noterar också att man planerar att genomföra stora satsningar i centralorten. Allt i akt och mening att tillfredsställa både besökande och boende finfolk. Flera röda mattor måste nog inköpas för att glädja dessa människor!