Insändare Sveriges vanligaste cancerform är prostatacancer och drabbar bara män, precis som livmoderhalscancer drabbar bara kvinnor. Det är dock bara kvinnor som blir kallade för provtagning för att upptäcka cellförändringar och cancer i tidigt skede.

Att upptäcka cancer i tidigt skede kan vara helt avgörande för om man ska överleva sin cancer eller inte. Ju tidigare den upptäcks desto bättre prognoser. Män blir inte kallade till prostatacancerscreening trots att antalet prostatacancer ökar. Vi moderater vill därför utveckla cancerscreeningen i Kalmar län för prostata-, tjock- och ändtarmscancer.

Kvinnor mellan 23 och 63 år blir vart tredje år kallade till en cellprovskontroll för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Men, efter 63 år kallas kvinnor inte längre till sådana kontroller. Vi moderater vill därför att kvinnor blir kallade upp till 66 års ålder. Vi vill även införa hemtester för att öka andelen som testar sig för denna cancerform.