Insändare Om Djurens parti väljs in i riksdagen nästa år, så blir vi det klart bästa partiet för djuren. Regeringen har nämligen tillsammans med Alliansen och Vänsterpartiet kommit överens om målen för livsmedelsstrategin fram till 2030. Enligt strategin som antogs under sommaren ska Sveriges produktion av animalier öka. Fler djur ska plågas och dödas. Det är både dumt och grymt.

Djurens parti vill att färre djur ska produceras och importeras, så att färre djur plågas. Helst vill vi se ett samhälle utan djurindustri. Sverige borde satsa på växtbaserade produkter som kan ersätta konsumtionen av djur.

Svenskar blir alltmer medvetna om våldet som djurindustrin utsätter djuren för, och fler vet att djurindustrin är en viktig orsak till klimatförändringarna. Trots det är alltså den nya strategin från de etablerade partierna att fler djur ska födas upp. Dessutom ska man, enligt strategin, ”öka flexibiliteten kring djurhållningen”. I praktiken innebär det såklart att djuren kommer att behandlas ännu sämre, så att fler djur kan produceras billigare. Med hänvisning till strategin pratar till exempel Jordbruksverket nu om att det ska vara tillåtet att ta en griskulting från sin mamma ännu tidigare än vad man redan gör.

Istället borde Sverige satsa på växtbaserade produkter. Det finns flera svenska företag som är duktiga på vegetabilisk mat och dryck. Samhället borde underlätta för dem att ta marknadsandelar från djurindustrin. Till exempel borde offentliga sektorn servera mer vegetabiliska produkter, och mindre kroppsdelar och kroppsvätskor från djur. Samhället bör också satsa resurser på forskning och utveckling av ny teknik som gör att innovativa, bättre vegetabiliska produkter kan tillverkas och säljas. På så sätt kan konsumtionen av djur fasas ut. Detta skulle skapa många nya jobb och företag inom den djurvänliga sektorn.

Erfarenheter från andra länder visar att det är realistiskt att få in ett djurperspektiv i svensk politik. I Nederländerna valdes tidigare i år vårt systerparti, Partij voor de Dieren, in i parlamentet och fick fem platser. Inget parti i Sverige står upp för djuren som vi gör, och samtidigt är rörelsen av djurvänner på frammarsch.