Insändare Det är svårt att förstå hur beslutsfattarna tänker. Att placera ut valaffischer utefter vägarna är direkt trafikfarligt.

Kör vi i 50 kilometer i timmen färdas bilen 14 meter i sekunden. Vi ska då hinna läsa alla politikers budskap samtidigt som vi kör bil utan att släppa blicken från vägen och trafiken, eller det barn som kommer farande på cykel. Men att hålla telefonen i handen när vi kör det är förbjudet, då släpper vi i alla fall inte blicken från trafiken. För tanken är väl att vi ska läsa budskapet annars hade de ju stått någon annanstans.

Hur tänkte ni?