Insändare På söndag har vi ett viktigt val framför oss. Låt oss i Centerpartiets seniornätverk visa på att kyrkovalet har stor betydelse.

Livet som senior ser så olika ut. Flera har ett aktivt liv med sociala kontakter och en vardag präglad av delaktighet och gemenskap. Det är en förmån som dessvärre inte delas av alla.

Många har en vardag där ensamt och otryggt är verklighet och det resulterar ofta i bristande livslust. För dessa gör kyrkans gemenskap stor skillnad!

För oss centerpartister är det självklart att Svenska Kyrkan ska vara en aktör som bidrar till att ge social omsorg om människor. En uppfattning som präglas av alla människors lika värde och rättigheter. Centerpartiets grundvärderingar och ideologi genomsyrar även vårt engagemang i kyrkans verksamhet.

I flera generationer har centerpartister engagerat sig i kyrkan när det gäller att värna kulturarvet, byggnader, kyrkogårdar, musiken och den sociala verksamheten. På landsbygden är kyrkans olika verksamheter samlingsplatsen som gör att personer träffas. Kyrkan är och ska vara en hemvist för äldre både i landsbygd och inte minst som anonym i storstaden. Det vill och tänker Centerpartiet fortsätta arbeta för, något som vi i seniornätverket verkligen stödjer.

Svenska kyrkan ska finnas för de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Äldre personer har möjligheter att träffas för gemenskap och trygghet på samma villkor som ungdomar och småbarnsföräldrar som deltar i församlingsverksamhet. Kyrkans diakoner finns alltid till hands för stöd och hjälp i olika angelägenheter.

För många äldre är det enda sättet att kunna möta människor och samtala om händelser eller tankar. Som nybliven änka eller änkling är otvungna sociala möten viktiga. Vid kriser och katastrofer, stora eller små, står kyrkan alltid öppen för att ge stöd och förmedla framtidstro.

Vi vill utveckla de ideella medmänskliga gärningarna inom Svenska kyrkan. Låta kyrkan vara en trygg famn i en orolig värld. Något som många ensamma äldre uppskattar och fler skulle behöva. Kyrkovalet är ett val som inte kan och får glömmas bort, menar vi i Centerpartiets Seniornätverk.