Insändare Svar på Christer Anderséns insändare ”Kan verkligen bönen lösa regerings­krisen?” i VT den 1 december.

Du, Christer, känner dig mycket överlägsen då du skriver att man genom bönen ”plötsligt slungas tusen år tillbaka i tiden”. I all vänlighet säger jag – det är överlägset och hånfullt mot människor som ber till Gud.

Du inte bara tror ej på Gud, utan ditt inre utesluter helt att den Allsmäktige kan finnas. Du är inte ensam, Sverige påtalas ofta som världens mest sekulariserade land.

Bönen och tro hör ihop. Du vill ha bevis. Men kan du ta emot och respektera sådana bevis som finns? Du kanske endast vill ha bevis enligt din egensinnighet – som inte finns.

Men till den verkliga verkligheten. Vi hade en profet här på jorden – William Branham, USA. Genom hans verksamhet blev väldigt många även obotligt sjuka helade genom bönen. Han hade en stark tro och en kallelse från Gud. Du kan läsa om det på internet. Han var kritisk mot kyrkligheten och därför förkastades han. Min rekommendation är: Bekanta dig med Branham, utan förutfattade meningar.