Insändare Det är dags att utse Greta till FN:s klimatsekreterare. Greta kan på det viset bli en folkbildare i klimatfrågor, med världen som arbetsfält.