Insändare Västerviks kommun anser att man fattat besluten på ett korrekt vis om att avgiftsbelägga ett antal parkeringsplatser där det tidigare varit gratis att parkera. På en del andra platser har man kortat ner tiden för gratis parkering och lagt till att det även krävs p-skiva, som exempelvis på Nedre Norrbackagatan.

En ”parkeringsplats” som helt undgått både tidsbegränsning och p-skiva är Fabriksgatan. Har de som fattat besluten använt sig av något som helst logiskt tänkande? Hur kan man helt bortse från att införa både tidsbegränsning och parkering med p-skiva på Fabriksgatan utanför kommunhuset, när man gör det på andra gator? Är det svårare för de som dagligen parkerar där att gå från Stenhamraparkeringen än vad det är för någon annan?

Varje dag blir det incidenter, framförallt vid övergångsstället i korsningen Viborgsgatan/Fabriksgatan där många äldre som går med rullator och kommer från Viborgsgatan får sikten åt höger starkt begränsad på grund av att det står bilar parkerade alldeles efter övergångsstället. Ofta är det hög hastighet på bilar och mopeder som kör Fabriksgatan neråt.

Så skärpning, inför tidsbegränsad parkering med p-skiva, (30 min), även på Fabriksgatan!