Insändare Västerviks-Tidningens ledarskribent skriver den 5 maj att det behövs mer traditionell partipolitisk ideologi i kommunen. I varje fall i ett av de stora partierna. Men gott folk, är det inte snarare så att dessa våra åldrande -ismer som skapades för hundratals år sedan har spelat ut sin roll. På nationell nivå kan de kanske ha en viss relevans. Men lokalt och kommunalt? Näääh!

Och hur skulle lokala tvärpolitiska alternativ såsom Westervikpartiet och Tjustpartiet kunna stå för denna gamla typ av ideologi?

Men vi röstar ju på partier, säger traditionalisterna. De måste väl ha ideologier? Visst, men det borde vara en uppdaterad tidsenligare variant. En modern ideologi och samhällssyn som grundar sig på en allmänmänsklig och gemensam, men ändå personlig syn på hur det goda samhället skall se ut.

Dessutom krävs det kloka, handlingskraftiga och ansvarskännande människor som i vårt kommunfullmäktige kan se förbi dessa våra traditionella partiideologiska blockeringar, koalitionspiskor och partipiskor och med pragmatism och samförstånd forma ett gott lokalt samhälle utefter sitt samvete, sin övertygelse och medborgarnas önskemål.