Insändare Från den 1 juni får sjuksköterskor som arbetar natt inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Kalmar läns landsting en förhöjd nattersättning. Kommunal Sydost tycker att det är orättvist och diskriminerande att inte även undersköterskor och ambulanssjukvårdare får samma förhöjda ersättning.

Den rödgröna majoriteten i Kalmar läns landsting borde veta bättre än att bara lyfta en yrkesgrupp. Bristen på både sjuksköterskor och undersköterskor inom hälso- och sjukvårdsområdet i Sverige är stor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) påtalar ofta att det behövs en mängd undersköterskor inom både äldreomsorg och hälso- och sjukvård under de kommande åren.

Det vore väl ett argument för att ge även den professionella yrkeskåren undersköterskor den högre ersättningen? Nog är väl arbetet för både undersköterskan, ambulanssjukvårdaren och sjuksköterskan lika obekvämt klockan 03:30 en lördag natt?

Den patientnära omvårdnaden på länets tre sjukhus kräver att yrkesutbildade undersköterskor finns tillgängliga. Att då som arbetsgivare ge även undersköterskor och ambulanssjukvårdare del av den förhöjda nattersättningen skulle göra Kalmar läns landsting till en attraktivare arbetsgivare. Bristen på både sjuksköterskor och undersköterskor skulle hjälpas upp av att anställa fler undersköterskor.

Sjuksköterskan och undersköterskan arbetar i team med patientnära omvårdnad och båda yrkesgrupper behövs för att säkerställa omvårdnaden.

Undersköterskor är en lojal yrkesgrupp som bland annat täcker upp där sjuksköterskor saknas. Undersköterskor lägger ner mycket arbete på att lära upp nyutbildade sjuksköterskor och på att få det så viktiga teamarbetet att fungera för patientens bästa.

Kommunal Sydost uppmanar de styrande politikerna i Kalmar läns landsting:

Värdesätt undersköterskor och ambulanssjukvårdare genom att även ge dem den förhöjda nattersättningen. Denna satsning leder till fler anställda och kommer bli en stor hjälp för er som arbetsgivare med de nuvarande bemanningsproblemen både bland sjuksköterskor och undersköterskor.