Insändare Vet inte om man ska skratta eller gråta åt grävningshysterin som nu råder i Edsbruk? Vägarbete där asfaltering sker till våren, fiberdragning, byte av gatubelysning.

Vägen genom allén är ännu sämre nu än när VT rapporterade om den tidigare. Djupare gropar, avspärrningar, släckta gatlyktor och i allt detta mörkklädda promenerande människor utan reflex som riskerar livet utan att tänka på den dåliga sikten och bilarna som kan ta plötsliga sidoskutt för groparnas skull.

Utanför mig grävdes för fiber, en gatlyktas kabel grävdes av och låg helt öppen. Lagades tillfälligt, till nästa grävtillfälle när det blev mörkt igen. Lyktan vid bussens vändhållplats, som lyser upp för av- och påstigande, förblev släckt. Sen skrapades spåren efter diverse grävningar igen, jorden plattades till. Två veckor senare, nytt och betydligt djupare dike. Samma sträcka men en bit utanför fiberkabeln.

Att vi skulle få grävt i gatorna för fiber har väl inte undgått någon då det varit på gång länge. Men vi saknar information om att det skulle grävas flera gånger på samma platser, att belysningbyte skulle ske både i allén och på andra gator.

En lapp med information om kommande projekt till alla som berörs, lagd i brevlådan kanske?